Produkter och tjänster:
- Utbildning
- Föreläsning
- E-Learning
- Mätningar
- Mystery Shopping
- Nöjd Kund Index
- Nöjd Medarbetar Index
- Klimatanalys
- Medarbetarenkät
- Uppföljningsverktyg
- Event
- Personalaktiviteter
Mätningar
Att fatta rätt beslut i strategiska och viktiga områden kräver att vi vet hur marknaden ser ut och vad vi har att rätta oss efter. Att genomföra mätningar inom ett antal olika områden är ett av de verktyg vi använder oss av när vi gör en förstudie eller utvärdering av ett projekt vi deltagit i men även vid enstaka insatser som kräver vår insats.

Vår expertis ligger i att få förändringar att ske och det inom rätt område med rätt fokus. Mätningen är ett verktyg för att skapa insikt och förståelse samtidigt som det ger oss en kartbild av hur det ser ut på marknaden. Handlingsplanen är det väsentliga utifrån en mätning dvs. en tolkning och ett tydligt förslag på hur vi ska göra för att skapa förändring eller förbättring.

Mystery Shopping
Mystery Shopping eller anonyma kundbesök är ett viktigt verktyg i handeln idag, men passar lika bra i alla verksamheter som arbetar med försäljning och service.

All Mystery Shopping som vi genomför gör vi utifrån att säkerställa kvalitén i mötet med kunden, och det är ett utvecklingsverktyg utifrån att kartlägga hur vi kan bli bättre i vår yrkesroll. Mystery Shopping går ut på att observera vårt beteende i säljsamtalet eller i mötet med kunden, men kan även mäta butiken som medie och hur kampanjer eller exponeringar är genomförda.

Vi genomför ett antal olika Mystery Shopping-upplägg varje år och alla med olika fokus och olika innehåll, helt beroende på vad ni som uppdragsgivare vill veta mer om och kartlägga. Alla har dock en gemensam målbild och det är att bli bättre och att påverka motivation och insikt hos säljarna i butiken. Ju bättre jag är på mitt jobb desto effektivare är jag och det skapar även förutsättningar för att jag är mer motiverad till att genomföra det på ett bättre sätt.

Nöjd Kund Index
Vi genomför Nöjd Kund Index med fokus på att kartlägga hur kunden uppfattar ert varumärke och hur de ser på er i allmänhet. Det innebär att ni får en bra bild av kundens attityd till er och deras sätt att agera. När vi genomför denna typ av mätning så involverar vi mer än bara service och bemötande och det innebär bl.a. att öppettider, parkering, skyltfönster, utbud och prisbild är med, såväl som en mindre kartläggning av kunden och dess köpmönster.

Vi ser gärna att ex. Mystery Shopping kompletteras med NKI och att man då får en bra bild av hur säljarna agerar och hur kunderna uppfattar detta vid deras besök.

NKI genomförs oftast som kundintervjuer på plats i butik eller köpcentrum men kan kompletteras med telefonsamtal eller enkätutskick.

Nöjd Medarbetar Index
Nöjd Medarbetar Index genomförs hos all personal så att alla får vara med och ge sin bild av hur de ser på deras egen arbetsplats och hur de tror att kunden uppfattar dem. Anledningen till att man gör detta är bl.a. för att titta på om man tror att kunden tycker likadant som oss eller om de har andra prioriteringar eller åsikter – det ger oss en bra bild av hur verkligheten är och hur vi kan göra för att utveckla och förbättra oss ytterligare.

NMI genomförs ofta som enkäter som personalen fyller i men kan även vara via webben eller liknande.

Klimatanalys
Att totalt genomlysa organisationen eller bolaget utifrån ett förutbestämt antal kriterier ger styrelse och personalchef en bra bild av hur klimatet är gällande trivsel, engagemang och ledarskap.

Att genomföra en klimatanalys ger en bra signal om vad som är bra och vad som kan förbättras och utvecklas och ger ett bra strategiskt stöd i beslutandeprocessen. När man väljer att satsa på sin personal och göra arbetsuppgifter eller det slutliga målet mer tydligt så pekar klimaten på vad som är infekterat och vad som kan eller bör åtgärdas.

När man genomgår en större förändring eller liknande ger det oss en stark grund att stå på och vilka beslut som bör fatta.

Medarbetarenkät
En medarbetarenkät kan rikta sig till enbart medarbetarna utifrån att se hur och vad medarbetarna tycker om en omorganisation eller förändring utifrån strategi eller ledningsgrupp. Det ger också en ny VD eller en ny personalchef en bra bild av hur verksamheten ser ut och hur attityderna i gruppen är just nu. Medarbetarenkäten är påverkningsbar utifrån frågeställning och utifrån vilken situation ni befinner er i, och vad ni hoppas uppnå.

Uppföljningsverktyg
Vårt uppföljningsverktyg eller utvärderingsrapport är till för att ni ska kunna följa upp er konferens eller nya marknadsföring för att se hur väl det tagits emot. Deltagarna är aldrig som optimistiska när de ser eller upplever något för första gången och det är viktigt att reda på hur de upplever det för att få ett bra utfall av en kampanj eller liknande. Detta verktyg utformas givetvis helt efter behov och kan ge bra statistik över tiden och vilken trend som råder om ni genomför ett stort antal liknande aktiviteter.
NYHETSBREV
Anmäl er här för att få uppdateringar och nyheter kring vad som händer inom handeln och inom Palio.

E-post:


NÅGRA ORD OM OSS
Har tidigare gått kurser i detta ämne, men mycket bra upplägg och mycket givande.

Butikschef
Solna Centrum
Palio på Facebook Palio på Twitter Lgg till i favoriter